18 Oct
18Oct

Ndihmës Drejtor

Z. Sadik Sadiku lindi me30.03.1960 ne fshatin Zhunicë. Shkollën fillore e kreu ne sh.f. " 15 Nentori", si quhej atehere shkolla fillore e Presheves. Shkollën e mesme e kreu në vitin 1979/80 në gjimnazin " Skenderbeu" drejtimi matematiko natyrorë. Studimet i kreu me sukses në Shkup në vitin 1983 drejtimi Matematikorë. Nga viti 1984 deri në vitin 1994 ka punuar në shkollën fillore në Bilac si arsimtari Matematikës. Më pas u transferua në shkollën fillore e cila quhej ateherë ‘’ 15 Nentori ‘’ kurse sot quhet Prof. Ibrahim Kelmendi ku dhe vazhdon të punoj edhe sot. Nga viti 2019/20 ushtron detyrën e ndihmës drejtorit, post te cilin e gezon edhe sot.

Comments
* The email will not be published on the website.