SALLA SPORTIVE

Shkolla jone posedon sallen e cila perdoret per nxenesit e shkolles, per nje mesim dhe edukim fizik te mire, me qellim te ruajtjes se shendetit.

KABINETET

Shkolla per momentin ka ne funksion 2 kabinete te Informatikes. Kabinetet e biologjise, kimise, fizikes, artit figurativ dhe i gjuheve nuk jane akoma ne funksion per shkak te renovimit te shkolles.

FUSHA E FUTBOLLIT

Shkolla ka fushen e futbollit , ku nxenesit zhvillojne oren e rregullt në lëndën e ed. fizike, por edhe aktivitetet tjera sportive.