18 Oct
18Oct

Ndihmës Drejtor

Z.Ramadan Aliu lindi më 21.03.1978 në fsh.Bukurocë. Shkollën fillore e kreu në sh.f."Dituria" në Corroticë. Shkollën e mesme e kreu në gjimnazin "Skënderbeu " në  Preshevë në vitin 97/98,për t'i vazhduar studimet në të njejtin vit në Universitetitn e Prishtinës në Fakultetin Filozofik,konkretisht  në drejtimin e Pedagogjisë.

Diplomoi në vitin 2003,duke marrë titullin " Prof.i Pedagogjisë".

Në peridhën kohore 2004-2009 ka punuar si pedagog i shkollës,në sh.f.prof."Ibrahim kelmendi. Nga vitet 2009-2021 ka punuar si mësimdhënës i Ed,qytetare,po në shkollën "prof Ibrahim Kelmendi". Nga viti 2021 ushtron detyrën e ndihmës drejtorit në shkollën fillore "prof Ibrahim Kelmendi ",detyr të cilën e kryen edhe sot.

Comments
* The email will not be published on the website.