Bjondina Bektashi

Profesoreshë e Informatikës

Krijoi dhe dizajnoi ndertimin e faqes, pamjen e pergjithshme dhe vizuale te faqes ne Internet. Miremban faqen e shkolles.

Burim Bilalli

Profesor i Informatikës

Krijoi dhe dizajnoi ndertimin e faqes, pamjen e pergjithshme dhe vizuale te faqes ne Internet. Miremban faqen e shkolles.