RREGULLORE E PËRGJITHSHME E SHKOLLËS

RREGULLORE E PËRGJITHSHME E SHKOLLËS

1. Planin e shkollës për edukim dhe arsimim 2. Normat e disciplinës për nxënësit

Read More  
Faqja Zyrtare e Shkollës

Faqja Zyrtare e Shkollës

https://www.facebook.com/Faqja.Zyrtare.Sh.f.P.I.K/

Read More