Lajmërim për prindërit rreth nxënësve të klasës së 8-të

Ju njoftojmë që kanë filluar aktivitetet për paraqitjen e nxënësve për të zgjedhur lëndën në të cilën do të punojnë gjatë testit përfundimatar. Udhëzohen prindërit e nxënësve të klasës së 8-të që të komunikojnë me kujdestarin e klasës. 

Më poshtë do të paraqesim linkun në të cilin mund të aplikoni për ti parë informacionet e duhura.   https://idp.esdnevnik.rs/

Për më tepër informacione shkolla jonë do të ju informojë me kohë për cdo gjë.